• Categories
 • Tiempo de lectura: 2 minutos

  A principis d’aquest any, Albània va anunciar la introducció d’un sistema de control continu de transaccions (CTC), anomenat fiscalizimi. Aquest sistema requereix l’autorització prèvia de l’autoritat fiscal per a l’emissió de factures per a tots els contribuents. Així, Albània s’uneix a les files de França i Polònia, els quals compten amb un sistema fiscal propi

  Aquesta nova mesura té com a principal objectiu disminuir l’evasió fiscal al país i millorar i ampliar la capacitat de control de les autoritats fiscals. A més a més, també s’alinea amb la Directiva 2014/55 de la UE sobre facturació electrònica a l’àmbit públic i la Directiva de l’IVA, apropant-se a l’actual regulació europea existent. 

  CTC, sistema de control continu de transaccions 

  El sistema CTC requereix als contribuents la implementació d’un “sistema de fiscalització”. Aquest consisteix en un software certificat per transmetre factures electròniques a una plataforma de facturació centralitzada en temps real administrada per l’Agència Nacional per a la Societat de la Informació (NAIS). Els contribuents hauran d’obtenir un certificat electrònic emès per l’Autoritat Fiscal per començar a utilitzar un nou sistema de facturació. 

  Existeixen dos tipus de software certificats: 

  • Dispositius fiscals aprovats amb capacitat d’impressió: aquests s’utilitzaran per a les factures de les transaccions en efectiu. Per exemple, al punt de venda. Tot i això, els contribuents també podran utilitzar dispositius fiscals existents si s’adapten a la nova regulació. 
  • Solució de software aprovada amb capacitat de realitzar certes funcions, inclosa la firma digital: aquests s’utilitzaran per a les factures de transaccions que no siguin en efectiu. 

  Terminis d’implementació 

  El sistema de CTC s’aplicarà de forma gradual l’1 de setembre de 2020 a tots els contribuents subjectes a l’IVA i a la declaració de la renda a Albània: 

  • 1 de setembre de 2020: transaccions en efectiu de contribuents subjectes a l’IVA i a l’impost de beneficis corporatius (CIT) amb una facturació anual superior a 8 milions de leks (aproximadament 64.790€). 
  • 1 de gener de 2021: transaccions en efectiu de contribuents subjectes a l’IVA i al CIT simplificat amb una facturació anual entre 2 i 8 milions de lek (entre 16.200 i 64.790€); transaccions en efectiu de contribuents subjectes al CIT simplificat amb una facturació que no excedeixi els 2 milions de lek; i transaccions B2G sense efectiu. 
  • 1 de juliol de 2021: transaccions B2B sense efectiu 

  Pròxims passos

  Amb aquesta nova regulació, Albània pretén lluitar contra el frau fiscal al país i es posiciona cap al camí en la implementació de la facturació electrònica obligatòria. 

  Si bé es necessita legislació addicional abans de poder implementar la llei de fiscalització, el país es mostra ferm davant la futura implementació del nou sistema de fiscalització i ha demostrat avanços significatius, tenint en compte els desafiaments econòmics del 2020. 

  Si vols estar al dia de totes les novetats en facturació electrònica a Europa, dóna un cop d’ull al mapa interactiu sobre l’estat legislatiu dels països europeus: