• Categories
 • Tiempo de lectura: 2 minutos

  L’Autoritat Fiscal portuguesa ha anunciat nous requisits per a l’emissió de factures electròniques. Como ja havia anunciat prèviament, les factures hauran de contenir el número d’identificació únic per a factures (l’ATCUD, per les seves sigles en anglès) i un codi QR. Aquests requisits seran obligatoris a partir de l’1 de gener de 2021

  Aquestes mesures també s’aplicaran a les factures en paper. 

  L’ATCUD

  El codi de validació-número seqüencial o ATCUD es tracta d’un codi únic per a cada factura. 

  Per a obtenir aquest codi, els subjectes passius hauran de comunicar prèviament a l’AT, l’Autoritat Tributària portuguesa, les sèries de numeració que utilitzaran per a les factures. Un cop comunicades, l’AT emetrà un codi de validació per a cada sèrie de números informada. 

  Aquest codi de validació formarà part de l’ATCUD, i s’haurà d’incloure a totes les factures emeses. Aquest haurà de seguir el següent format: “ATCUD: Codi de Validació-Número seqüencial”. Les factures que no continguin el codi ATCUD no es consideraran vàlides en termes fiscals. 

  El codi QR 

  A més a més, les factures també hauran d’incloure un codi QR. 

  Recentment, l’AT ha publicat els requisits d’estructura i contingut per generar i incloure el codi QR a les factures. Aquest haurà de contenir tota la informació relativa a la factura. 

  Pots consultar totes les especificacions al portal web oficial de l’AT

  Facturació electrònica B2G obligatòria 

  Aquests requisits entraran en vigor al mateix temps que la implementació gradual de la factura electrònica B2G. A partir de l’1 de gener de 2021, les grans empreses hauran de digitalitzar la seva facturació electrònica amb l’administració pública. 

  L’obligatorietat no s’aplicarà a petites i mitjanes empreses fins a l’1 de juliol de 2021. 

  En aquest sentit, baVel, la plataforma de facturació electrònica de Voxel Group, està desenvolupant la connectivitat amb l’eSPap, l’organisme encarregat de gestionar la plataforma fiscal de l’administració pública portuguesa. D’aquesta manera, els negocis connectats a baVel podran comunicar-se directament amb les administracions públiques i altres negocis del sector. 

  Pots conèixer més sobre la plataforma baVel aquí: