• Categories
 • Tiempo de lectura: 4 minutos

  Quina diferència hi ha entre la facturació electrònica i VeriFactu? Coexistiran el Subministrament Immediat d’Informació (SII) i la factura electrònica? Què passarà amb les empreses basques i TicketBAI? Continua llegint per a trobar la resposta a aquestes i moltes altres preguntes.

  Què és què: factura electrònica, SII, VeriFactu i TicketBAI

  La Llei “Crea y Crece” va establir el mandat per a la creació d’un sistema espanyol de factura electrònica. En conseqüència, El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha elaborat un esborrany de reial decret per a regular l’ús de la factura electrònica obligatòria en transaccions entre empreses (B2B). Aquest reial decret crea el sistema espanyol de facturació electrònica. El model espanyol d’e-factura estableix que les empreses hauran d’intercanviar-se les factures electrònicament a través de les Plataforma d’Intercanvi de Factures Electròniques (PIFEs). Per tant, seran les PIFEs les que hauran d’enviar una còpia de cada factura a la plataforma pública. En aquest seminari web t’expliquem aquesta normativa amb més detall.

  El Subministrament Immediat d’Informació (SII) és un sistema creat per l’Agència Tributària a través del qual es fa la declaració, gairebé a temps real, dels llibres registre de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Els contribuents obligats al SII són aquells que facturen més de 6 milions d’euros a l’any. L’obligació és la d’enviar el detall dels registres de facturació en un termini de quatre dies. En aquest enllaç pots trobar tota la informació sobre el SII.

  La llei antifrau va entrar en vigor el passat octubre del 2021. Un dels mandats d’aquesta llei és la creació del seu propi reglament que encara està en procés d’aprovació. Aquest reglament contempla la creació de VeriFactu. VeriFactu és un sistema d’emissió de factures verificables. El principal objectiu de VeriFactu és certificar a les empreses que emeten factures perquè aquests documents compleixin uns requisits mínims i siguin considerats vàlids i certificats per a l’administració. El sistema VeriFactu encara no està aprovat per Consell de Ministres i, per tant, no és obligatori ni està en vigor.

  Per la seva banda, TicketBAI és un projecte desenvolupat conjuntament per les Hisendes Forals i el Govern Basc. Segons el govern Basc, l’objectiu de TicketBAI “és implantar unes obligacions legals i tècniques en el software de gestió i facturació de les empreses contribuents que permetin dur a terme un control de les seves activitats i ingressos econòmics (…). Tots els contribuents, sense excepció, hauran d’acollir-se a aquesta mesura”. La implantació de TicketBAI és diferent en les tres Hisendes Forals (Biscaia, Guipúscoa i Àlaba), tant en forma com en temps. TicketBAI està entrat en vigor gradualment des de 2022 fins a 2024 en els diferents territoris.

  Infografia sistemes espanyaSimilituds i diferències

  Segons les normatives en vigor a dia d’avui, els quatre sistemes coexistiran. Cap substituirà a un altre. Quins són, llavors, les diferències entre ells?

  El sistema espanyol de factura electrònica i TicketBAI són dos sistemes que regulen la factura electrònica d’alguna forma. Són similars, però TicketBAI és regional i el sistema espanyol de factura electrònica és estatal. Això significa que, encara que compleixin amb el sistema TicketBAI, les empreses basques hauran de complir també el que s’estableix en l’esborrany del reial decret que regula l’ús de la factura electrònica a Espanya.

  D’altra banda, la certificació VeriFactu complementa l’obligatorietat d’usar la factura electrònica en transaccions entre empreses (B2B). Així, les empreses emissores de factures, que al seu torn són les PIFEs en el sistema espanyol de factura electrònica, hauran de tenir la certificació VeriFactu per a poder operar. A mode de resum, és una capa més de seguretat.

  Finalment, el sistema espanyol de facturació electrònica no substituirà al SII. La principal raó és que tots dos sistemes tenen objectius diferents, com hem vist amb anterioritat. També perquè el SII serà el canal a través del qual les empreses hauran d’informar sobre els estats de les factures, tal com estableix l’esborrany del reial decret que regula la factura electrònica obligatòria a Espanya.

  Preguntes freqüents

  Com a experts en facturació electrònica, des de Voxel hem realitzat ja diverses formacions i seminaris web sobre aquesta normativa. A continuació, us deixem algunes de les preguntes més freqüents sobre la factura electrònica, el SII, VeriFactu i TicketBAI.

  Quina relació hi ha entre el reial decret de factura electrònica, el sistema VeriFactu i TicketBAI?

  VeriFactu és un sistema que no està aprovat encara, no obstant això, quan ho estigui, podrà coexistir amb el que s’estableix en l’esborrany del reial decret de factura electrònica ja que té funcions diferents. D’altra banda, el País Basc va decidir implementar el seu sistema de facturació electrònica, TicketBAI, el qual haurà d’adequar-se al compliment de les obligacions indicades en el reial decret una vegada sigui publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.

  Haig de continuar informant el Subministrament Immediat d’Informació (SII)?

  Sí. La Llei “Crea y Crece” no substitueix el Subministrament Immediat d’Informació (SII).

  Les empreses que ja informem de tota la facturació directament al Subministrament Immediat d’Informació (SII), haurem també d’enviar totes les factures B2B (entre empreses) a través de Voxel perquè siguin informades a l’administració per aquesta segona via?

  A través de la plataforma electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) s’hauran de pujar les factures electròniques emeses. El receptor de la factura haurà d’informar sobre l’estat de la seva acceptació i sobre la data de pagament, a través del SII. En tots dos casos, Voxel serà qui realitzarà les gestions necessàries.

  Si vols saber-ho tot sobre la factura electrònica obligatòria a Espanya, descarrega’t aquest monogràfic elaborat per Voxel. Si tens més dubtes o vols comentar un cas en particular, pots contactar amb el nostre equip a [email protected].