• Categories
 • Tiempo de lectura: 2 minutos

  En el complex panorama de la gestió empresarial, la factura electrònica s’ha convertit en un pilar fonamental per a optimitzar processos financers i complir amb les regulacions fiscals.

  Recentment, el reial decret 1007/2023 ha marcat una fita important en regular els sistemes informàtics de facturació. L’objectiu d’aquest nou reial decret és combatre el frau fiscal i promoure la transparència en les transaccions comercials.

  VERI*FACTU vs factura electrònica obligatòria

  Abans de tot, és crucial entendre la diferència entre aquest reglament i l’esborrany de llei sobre factura electrònica entre empreses i professionals. Totes dues normatives responen a diferents mandats legals i regulen situacions específiques.

  El reglament de sistemes informàtics de facturació està recollit dins de la Llei Antifrau. Aquest mandat estableix requisits per als sistemes i programes informàtics que suporten els processos de facturació d’empresaris i professionals. És a dir, requisits que han de complir els proveïdors de factura electrònica, com Voxel.

  Aquest reglament va entrar en vigència el 7 de desembre de 2023, encara que l’obligació d’adequar els sistemes informàtics començarà l’1 de juliol de 2025.

  En canvi, el reial decret que regula l’ús de la factura electrònica obligatòria a Espanya és un mandat de la Llei Crea i Creix. Aquest reial decret estableix les normes per a regular l’ús de l’e-factura B2B i crea el sistema espanyol de facturació electrònica.

  Infografia sistemes espanyaMés sobre VERI*FACTU

  Una de les novetats introduïdes per aquest reglament és la creació dels “Sistemes VERI*FACTU”. Els sistemes que enviïn voluntàriament la informació dels registres dels seus clients a l’administració seran reconeguts com VERI*FACTU.

  Per als emissors i receptors de factures electròniques, això implica un nivell de confiança addicional ja que les factures generades per aquests sistemes seran considerades “compliance”, és a dir, compliran amb els requisits legals establerts.

  A més, el reglament introdueix nous requisits en les factures, com la inclusió d’un codi QR representant el contingut parcial de la factura. També la frase “Factura verificable en la seu electrònica de la AEAT” o “VERI*FACTU”, en aquells casos en els quals el sistema informàtic remeti tots els registres de facturació a la AEAT.

  En resum, VERI*FACTU es posiciona com una eina clau per a simplificar i agilitzar la gestió de facturació electrònica. També ajuda a les empreses a complir amb les regulacions fiscals de manera eficient i transparent. La implementació d’aquesta mena de solucions tecnològiques millora la productivitat i enforteix la confiança i la seguretat en les transaccions comercials.

  La factura electrònica obligatòria en espera

  Pel seu costat, el reial decret que regula l’ús de la factura electrònica obligatòria entre empreses a Espanya segueix el seu curs, però va amb retard. Després de la publicació de l’esborrany de reial decret i les posteriors al·legacions i resolucions, estem a l’espera de la publicació oficial de la norma en el Butlletí Oficial de l’Estat. Una vegada es publiqui, les grans empreses tindran un termini d’un any per a començar a usar l’e-factura obligatòria i les petites empreses tindran dos anys.