• Categories
 • Tiempo de lectura: 2 minutos

  El 2005 va sorgir la necessitat de facilitar el comerç electrònic entre els governs i les empreses europees. Fruit d’aquesta necessitat, es va començar a conceptualitzar el que avui coneixem amb el nom de Peppol. Actualment, aquesta plataforma connecta entitats públiques, però també privades, a Europa i en el món.

  Què és Peppol?

  Peppol és una plataforma que homogeniza un conjunt d’especificacions tècniques per a estandarditzar les transaccions electròniques entre diferents països. Tal com s’explica en la pàgina web oficial “és conjunt d’artefactes i especificacions que permeten la contractació electrònica transfronterera. El seu ús es regeix per una estructura d’acords multilaterals la propietat i el manteniment dels quals correspon a OpenPeppol”.

  En altres paraules, aquesta plataforma és una xarxa oberta i interoperable amb l’objectiu d’optimitzar les comunicacions entre organitzacions amb sistemes i xarxes diferents.

  Quin tipus de documents es poden enviar?

  Les empreses connectades poden enviar els següents documents:

  • eCatàlgs per a intercanviar informació sobre béns i serveis.
  • Comandes i factures electròniques.
  • eDelivery Network, basada en estàndards tecnològics nacionals comuns i compatibles i interconnectant processos de eProcurement.

  Es pot usar Peppol per a enviar factures B2G?

  Sí. Peppol és una xarxa que permet enviar factures B2G a aquelles administracions públiques que han adoptat aquest sistema com a eina per a rebre les factures electròniques.

  Quins països usen Peppol?

  Aquests són alguns dels països que admeten transaccions electròniques a través d’aquesta plataforma: Bèlgica, Àustria, Dinamarca, el Regne Unit, Holanda, Noruega, Polònia, Itàlia, Suècia, França, Alemanya, Singapur, Nova Zelanda i Austràlia.

  Quin format utilitza?

  Les factures s’han d’enviar en format XML PEPPOL BIS. Aquest format és compatible amb l’estàndard europeu EN16931.

  Com connectar-se a la xarxa?

  Per a poder accedir a la xarxa, les empreses han de connectar-se a un punt d’accés certificat (AP). baVel, la plataforma de facturació i pagaments electrònics de Voxel, és un punt d’accés certificat i, en conseqüència, està connectat a la xarxa de Peppol. Això significa que tots els usuaris de baVel estan també connectats amb totes les administracions i empreses connectades a Peppol.

  Mira aquest vídeo presentació per a entendre millor la missió i l’objectiu de Peppol.