• Categories
 • Tiempo de lectura: 4 minutos

  Quin sentit té treballar simplement a canvi d’una remuneració? És prou motivant? Les persones som éssers de significat i ens agrada entendre perquè fem les coses i, molt millor, si el que hi ha darrere del que fem s’alinea amb els nostres propòsits personals en la vida i amb els nostres valors.

  Què faríem si prenguéssim consciència de l’impacte negatiu (en altres persones, en la societat o en el planeta) del nostre esforç en una empresa? Si tinguéssim oportunitat, canviaríem d’organització per a col·laborar en una altra on es persegueix conscientment un impacte positiu?

  Hem redactat tres articles que tracten com una empresa pot ser també un lloc de desenvolupament personal, el perquè i els seus beneficis. Comencem amb el cercle virtuós (i incomplet) de generació de valor!

  grafico de personas trabajando

  Un cercle virtuós (i incomplet) de generació de valor

  Una organització on les persones estan poc motivades i poc formades difícilment proporcionarà un gran servei, per la qual cosa serà poc probable que els clients estiguin satisfets. Això es pot produir quan l’aportació de valor està molt focalitzat, paradoxalment, en el client i en els accionistes, però es posa als empleats en una prioritat baixa.

  quotes És clau que els col·laboradors estiguin alineats a nivell de valors, disposin de les capacitats necessàries i estiguin motivats

  Algunes empreses són conscients de la importància de tenir als seus col·laboradors alineats a nivell cultural i prou motivats (la seva productivitat augmentarà des d’un 20% a un 50% o més1).

  El fet que hi hagi un alineament en valors i que a més disposin de les capacitats necessàries proporciona predictibilitat i confiança. Això ens permet desenvolupar el que denominem com “A-Player”, “the right person in the right seat2).

  Atès que aquests aspectes són factors clau perquè els clients rebin un millor servei, invertir en ells redundarà en majors beneficis econòmics, part dels quals es poden tornar a reinvertir en els treballadors i així augmentar el seu benestar. D’aquesta manera, és possible crear el que denominem un “cercle virtuós de generació de valor” (gràfic inferior).

  gráfic cercle vistuós

  Entrant en una mica més de detall, com es pot crear aquest entorn motivant?3

  ilustración de avión

  Atorgant suficient autonomia en les tasques.

  ilustración cohete

  Invertint en desenvolupament professional per a crear una organització d’alt rendiment.

  ilustración diana

  Unint als col·laboradors al voltant d’un propòsit empresarial (per exemple, el de ser “els millors” dins del nostre mercat).

  Fomentant un bon ambient de treball amb gran connexió social.

  ilustración de una medalla

  Proporcionant reconeixement als equips i persones.

  ilustración monedero con billetes

  I, per descomptat, amb uns bons sous.

  quotes Si el propòsit és simplement guanyar més diners, poden succeir coses èticament qüestionables: en lloc de crear més valor per a la societat, ho destrueixes

  El problema darrere de tot això es produeix quan l’empresa persegueix un objectiu merament instrumental per a aconseguir majors beneficis econòmics. Si el propòsit és simplement guanyar més diners, poden succeir coses èticament qüestionables, ja que la destrucció de valor social i ecològic, a vegades, resulta molt rendible.

  Pensem, per exemple, en els costos socials i mediambientals que genera el “fast fashion”. Aquest model de negoci, amb una producció altament contaminant, crea articles que caduquen mentalment molt abans de fer-ho materialment. A més, la seva producció s’acostuma a localitzar en països lluny d’on es consumeix, amb la finalitat d’abaratir costos i ser més rendibles a costa de condicions laborals, a vegades, molt precàries.

  El concepte de rendibilitat s’ha pervertit pel fet que el preu dels productes que consumim no incorpora l’impacte col·lateral del que les escoles de negocis denominen “externalitats” (aspectes sobre els quals de manera conscient l’empresa no es vol sentir responsable). Sota una perspectiva global, en lloc de crear més valor per a la societat, es destrueix per no tenir en compte els efectes secundaris del model de negoci sobre les persones alienes a l’empresa, la societat o el medi ambient. En aquesta dinàmica, considerem que aquest cercle virtuós de generació de valor és incomplet.

  Així doncs, es pot arribar a la paradoxa de crear una empresa on la gent estigui molt motivada però desenvolupant un producte les implicacions del qual siguin negatives. Com per exemple, afavorint que hi hagi persones que passin per situacions difícils (laborals o de salut, per exemple), empenyent a crear una societat més desigual, o embrutant el planeta, reforçant el canvi climàtic, explotant recursos naturals de manera que s’acaba amb els ecosistemes, la biodiversitat i fins a les comunitats locals. Tot això, en oposició als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS)4.

  Per a evitar aquesta situació, el lideratge de l’empresa es pot preguntar: Quin tipus d’impacte vull deixar jo en la meva vida? Quin és el propòsit per al qual existeix aquesta organització? Ho explorarem al següent article.

  gptg_logo

  1 Warwick University – Happiness and Productivity
  2Jim Collins – Good To Great
  3Daniel Pink – Drive
  4United Nations – Sustainable Development Goals