• Categories
 • Tiempo de lectura: 2 minutos

  La factura electrònica es consolida a Uruguai. L’obligatorietat en l’ús de la facturació electrònica per a empreses que facturin més de 305.000 UI d’ingressos (aproximadament 6.000€) entrarà en vigor el pròxim 1 de desembre de 2020

  Amb aquest, finalitza l’últim termini d’implementació gradual imposat per la Direcció General Impositiva (DGI), l’autoritat fiscal uruguaiana. 

  La factura electrònica a Uruguai 

  El 2016, la DGI va iniciar un “cronograma d’incorporació” per determinar els subjectes passius que havien de començar a emetre factures electròniques. Aquest va començar amb les empreses amb més facturació (més de 7 milions d’UI, aprox. 138.000€, permetent a les empreses més petites tenir més temps d’adaptació dels seus sistemes. Després d’aquesta última fase d’implementació, s’espera que tots els contribuents utilitzin la factura electrònica per comunicar-se amb l’autoritat fiscal (B2G). 

  Actualment, el sistema de facturació electrònica d’Uruguai es regeix pels comprovants fiscals electrònics (CFE), tant per a l’emissió com la recepció de factures. Els CFE utilitzen un format estàndard XML definit per la DGI i hauran d’incorporar una firma electrònica, emesa per una entitat certificadora uruguaiana. 

  Per poder adherir-se al sistema d’emissió de CFE, els contribuents hauran de sol·licitar una autorització prèvia a la DGI i complir els requisits fiscals. 

  Beneficis per a les empreses 

  La utilització de la factura electrònica aporta múltiples beneficis per a les empreses, que van des de la digitalització i l’eficiència de processos, fins a la reducció de costos administratius gràcies a la conciliació automàtica i l’estalvi de paper i espai d’emmagatzematge físic. A més a més, també afegeix beneficis extres com l’augment de la visibilitat i traçabilitat de factures. 

  I és que amb aquest sistema, la DGI té com a objectiu reduir els costos operatius, tant per als contribuents com per a l’estat, i a la vegada, contribuir a una reducció de l’evasió fiscal al país i a una minimització de l’impacte mediambiental gràcies a la reducció en l’ús de paper. 

  El sistema de facturació electrònica d’Uruguai s’equipara a molts dels seus països veïns, com Brasil o Mèxic, on la factura electrònica ja està àmpliament estesa.