+46 hotels

Hotels urbans

Presència Internacional

El punt de partida

Soho Boutique Hotels és una cadena hotelera fundada el 2014 que aposta pels hotels urbans, sent les localitzacions prèmium un dels seus punts forts. Des de la seva fundació, cada hotel gestiona les seves factures i el personal de front-office és el responsable d’enviar-les a tots els clients i corregir-les en cas de discrepància. Entre 15 i 20 persones, comptant els treballadors del departament administratiu, del departament de crèdit i de l’equip de frontdesk de cada hotel, intervenen en aquest procés de facturació.

En començar a expandir-se, no només a Espanya, sinó també internacionalment, l’equip corporatiu de Soho s’adona que el seu procés de facturació necessita un replantejament per abordar el nou volum de facturació. La falta de control documental és limitat i els períodes fins que el client rep la factura i la revisa poden arribar a ser de 20 dies, retardant també els pagaments.

En aquest punt, Soho desenvolupa una estratègia d’acord amb el seu ritme de creixement amb l’objectiu d’escalar i optimitzar els processos per seguir oferint la mateixa qualitat de servei. Per implementar aquesta estratègia, que inclou la centralització del procés de facturació, la cadena hotelera decideix recolzar-se en un partner tecnològic.

Entre 15 i 20 persones intervenen en el procés de facturació.

Soho decideix digitalitzar l’emissió de les factures B2B amb Bavel eBilling.

La solució

Soho Boutique Hotels decideix digitalitzar l’emissió de les seves factures B2B amb Bavel Billing. Inicialment, la plataforma de facturació electrònica es connecta amb Ofi, el PMS de Soho. baVel també desenvolupa la connexió amb tots els clients B2B de la cadena hotelera que encara no formen part de la xarxa. 

En acabar la implantació de Bavel, el procés de facturació de Soho queda 100% automatitzat, eliminant aquesta tasca de les responsabilitats dels treballadors del front-office. La intervenció manual no és necessària en la majoria dels casos. Bavel és capaç d’identificar els errors en les factures i l’equip corporatiu de Soho Boutique Hotels pot reaccionar en temps real i solucionar les discrepàncies sense demores.

Els resultats

Actualment, i després d’un creixement accelerat, Soho Boutique Hotels té 46 establiments ubicats a Espanya, Estats Units i Mèxic. Més del 70% dels hotels utilitzen la plataforma Bavel, complint la legislació vigent a cada país. Soho emet automàticament més de 10.000 factures l’any al 90% dels seus clients B2B.

L’equip de Soho ha identificat una reducció dràstica en els errors de les factures i, en conseqüència, ha aconseguit eliminar el treball manual relacionat amb aquest procés. Amb el sistema de facturació automatitzat, només hi ha 5 persones implicades en el procés, un 75% menys que gestionant les factures manualment. A més, Soho és capaç d’entregar les factures sense errors en 24 hores a qualsevol client B2B, procés que abans durava 20 dies, accelerant així el cicle mitjà de cobrament.

En acabar la implantació
de Bavel, el procés de
facturació queda 100%
automatitzat.

33 hotels
integrats
a la xarxa Bavel

Connexió amb
el 90%
dels clients B2B
+10k factures
emeses
automàticament
Reducció
del cicle mitjà
de cobrament
5 persones
controlant les
factures.
Reducció del 75%
Entrega de factures
sense errors
en 24 hores
Compliance a
Espanya, Mèxic i
Estats Units

Descarrega't el cas d'èxit aquí

Veure altres casos d'èxit