+63 hotels

+20 destins

+16.000 habitacions

TOP 10
Empreses
hoteleres a Espanya

El punt de partida

El 2013 la cadena hotelera H10 Hotels inicia la seva expansió nacional. El ritme de creixement és tan ràpid que l’empresa comença a detectar ineficiències en els seus processos. “El volum de factures de l’empresa va créixer molt de pressa i vam començar a tenir problemes per gestionar-les, per la quantitat però també per l’espai, recorda l’Antonio Cortés, Responsable d’Administració.

Dins l’equip de Compres, la persona que gestiona la facturació s’adona que administrar la paperassa derivada de la seva activitat d’aprovisionament (emetre comandes, rebre les factures, conciliar, gestionar la comptabilitat, resoldre les discrepàncies, emetre el pagament…) no li deixa temps per altres tasques de més valor. Amb un volum de prop de 50.000 factures anuals, H10 Hotels necessita automatitzar els seus processos.

El volum de factures de l’empresa va créixer molt de pressa i vam començar a tenir problemes per gestionar-les, per la quantitat però també per l’espai.

ANTONIO CORTÉS,
Responsable d’Administració

Actualment, H10 Hotels es connecta electrònicament amb el 92% dels seus proveïdors a través de Bavel.

La solució

H10 Hotels decideix digitalitzar l’emissió de comandes i la recepció de factures de tots els seus hotels a Espanya amb Bavel. A la primera fase del projecte, els equips de baVel i H10 Hotels treballen conjuntament per connectar la plataforma de facturació electrònica amb SAP, l’ERP d’H10 Hotels. 

Després d’aquest primer – i únic – esforç tecnològic per part de la cadena hotelera,
comença la fase de connexió amb tots els proveïdors. Els que ja formen part de la xarxa baVel, s’integren directament amb H10 Hotels. Per a la resta, es dissenya un pla d’onboarding específic per a cada proveïdor i s’assegura la correcta connexió. Actualment, H10 Hotels es connecta electrònicament amb el 92% dels seus proveïdors a través de baVel.

Els resultats

Sis anys després, l’equip de compres d’H10 Hotels no ha crescut tot i haver multiplicat x5 el seu volum de factures. Ara, el mateix professional és capaç de gestionar les més de 270.000 factures anuals. A més, H10 Hotels és capaç d’emetre més de 92.000 comandes electròniques a quasi 400 proveïdors diferents de forma automàtica.

Bavell emet la comanda i assegura la seva recepció, i rep i integra la factura a SAP. Si no hi ha cap error, la intervenció manual no és necessària, la factura es comptabilitza automàticament i H10 Hotels emet el pagament, La cadena hotelera també ha aconseguit reduir el període mitjà de pagament. Actualment, tots els hotels propis d’H10 Hotels a Espanya implanten Bavel des del primer dia i tots els seus proveïdors han d’utilitzar la facturació electrònica.

52 hotels
integrats a Bavel

+270k factures
rebudes
anualment

+92k comandes
emeses
anualment
1 persona
gestionant
factures
92% de
proveïdors
digitalizats
Reducció del
període mitjà
de pagament

Descarrega't el cas d'èxit aquí

Veure altres casos d'èxit