• Categories
 • Tiempo de lectura: 2 minutos

  La factura electrònica B2G serà obligatòria a partir de l’1 de juliol del 2021 per a pimes

  Portugal acaba de publicar una nova actualització de la regulació de la factura electrònica. L’obligatorietat d’afegir a cada factura el número d’identificació únic (ATCUD, per les seves sigles en anglès) s’endarrereix fins a l’1 de gener del 2022, un any més tard del que estava previst. Tot i això, sí que ser obligatori afegir el codi QR tant a les factures electròniques com a les factures en paper.

  El govern lusità ha pres aquesta decisió després d’analitzar els recursos que necessitaran les empreses per adequar-se a l’ATCUD. Portugal considera que, donades les circumstàncies de la pandèmia, les empreses han d’enfocar els seus recursos a necessitats més urgents.

  Amb aquesta nova actualització, també endarrereix el període establert per obtenir el codi ATCUD. Per fer-ho, les empreses podran iniciar el tràmit a partir del segon semestre del 2021. A partir del 2022, les factures que no continguin aquest codi no es consideraran vàlides en termes fiscals.

  La factura electrònica a Portugal

  Després d’aquesta actualització, la regulació de la factura electrònica a Portugal queda de la següent manera:

  • 1 de gener del 2021: factura electrònica B2G obligatòria per grans empreses (més de 250 treballadors; o un volum de negoci superior a 50M€; o un balanç anual superior a 43M€).
  • 1 de gener del 2021: codi QR. Totes les factures han d’incloure el codi QR complint amb les especificacions tècniques publicades pel govern.
  • 1 de juliol del 2021: factura electrònica B2G obligatòria per pimes.
  • 1 de gener del 2022: factura electrònica B2G obligatòria per micro empreses.
  • 1 de gener del 2022: codi ATCUD obligatori a totes les factures.

  La digitalització de la factura i aquests nous elements (QR i ATCUD) responen a un objectiu doble. Per una banda, Portugal vol simplificar la comunicació amb l’agència tributària. Per l’altra banda, tenir un major control de les transaccions realitzades pels contribuents del país.

  baVel, la plataforma de facturació electrònica de Voxel, ja està preparada per complir amb aquestes obligatorietats a Portugal. Si necessites més informació, contacta amb nosaltres.