200.000 vehicles

+140 països

3600 oficines

TOP 1
Rent-a-car
a Europa

El punt de partida

Europcar és la companyia rent-a-car líder a Europa. El 2009, decideix canviar els seus processos administratius i implementar la factura electrònica per dos motius. El primer és que molts dels seus clients B2B (que representen la meitat de la seva facturació) exigeixen la recepció de factures electrònicament. I el segon és el cost derivat d’aquest procés.

A causa de la naturalesa del seu negoci, un sol contracte de lloguer pot agrupar diversos serveis, canvis i rectificacions que impacten directament en l’elaboració i posterior modificació d’una factura: el paper, el tòner de la impressora, el segellat i les reimpressions constitueixen un cost molt elevat al final de l’any. Europcar Espanya calcula que cada factura li costa 0,62€, xifra que ascendeix a 1€ segons càlculs de la matriu internacional, costos que creixen al mateix ritme que creix el negoci.

Europcar Espanya calcula que cada factura li costa 0,62€

Bavel s’ha adaptat a les necessitats dels nostres clients, convertint el nostre XML estàndard amb l’arxiu que espera el sistema del client.

MARIAN DE DIEGO
Manager Risk Management a
Europcar España.

La solució

Europcar digitalitza l’emissió de factures amb Bavel Billing. Per començar a emetre electrònicament, Bavel desenvolupa la connexió amb l’ERP propi d’Europcar. Posteriorment, s’inicia la fase d’onboarding amb tots els clients, començant pels més
rellevants en termes de facturació.

Bavel desenvolupa la connexió amb cada empresa i s’adapta a les necessitats tècniques de cada una d’elles. “Bavel s’ha adaptat a les necessitats dels nostres clients, convertint el nostre XML estàndard amb l’arxiu que espera el sistema del client”, explica la Marian de Diego, Manager Risk Management a Europcar Espanya.

Actualment, Europcar es connecta amb el 40% dels seus clients a través de la plataforma de facturació electrònica.

Els resultats

Deu anys després, Europcar és capaç d’emetre més de 260.000 factures anuals sense necessitat  ’intervenció manual. La implantació de Bavel ha suposat una reducció del 80% en el cost de processament d’una factura.

En automatitzar aquest procés, les factures s’integren i es validen directament en el sistema del client, accelerant així el procés de pagament. Europcar ha aconseguit reduir el període mitjà de cobrament 10 dies. “Gràcies a la implementació de Bavel podem tenir una previsió de cobrament realista que impacta directament en el cash flow de l’empresa” conclou De Diego.

L’empresa també destaca l’adaptabilitat de l’eina Bavel i la transparència en el seu ús.

+260k factures
emses
automàticament
Reducció 80%
cost per factura
Connexió amb
el
40% dels
seus clients
Reducció període
mitjà de
cobrament:
10 dies

Descarrega't el cas d'èxit aquí

Veure altres casos d'èxit