Distribuïdor
líder

Distribuidor
líder

Mercat local i
internacional

El punt de partida

Casa Rodríguez és una empresa dedicada a la distribució i comercialització de productes de consum massiu. El 2017, l’empresa detecta ineficiències en el seu procés administratiu. La introducció manual de totes les comandes a l’ERP sol provocar errors i, conseqüentment, retards operacionals.

La resolució de discrepàncies amb alguns dels seus clients també és font d’ineficiències i l’ús de notes de crèdit és cada vegada més freqüent per rectificar els desajustos de la facturació. L’alineació de codis amb els clients més grans també es presenta com un procés costós, llarg i manual per a l’equip administratiu.

A més, tres dels seus clients més importants comencen a exigir a tots els seus proveïdors l’ús de comandes i factures electròniques per operar amb ells.

Davant d’aquesta situació, Casa Rodríguez busca un partner tecnològic amb qui poder digitalitzar tots aquests processos administratius i de finances.

La introducció manual de totes les comandes a l’ERP sol provocar errors i retards operacionals.

Tras la implantación de
Bavel, las órdenes de
compras se integran
directamente
en el ERP.

La solució

Casa Rodríguez decideix digitalitzar la recepció de comandes i l’emissió de factures i notes de crèdit a través de Bavel. El procés d’implantació és senzill: Casa Rodríguez i Bavel col·laboren per connectar l’ERP de l’empresa amb la plataforma de facturació electrònica.

Després de la implantació tecnològica, la recepció de comandes és automàtica i s’integra directament en l’ERP de la companyia. L’emissió de factures també és automàtica i es fa al mateix temps que l’entrega de les mercaderies, per detectar diferències en temps real.

Actualment, Casa Rodríguez es connecta amb els seus tres principals clients a través de Bavel i pròximament s’establirà la connexió amb un quart.

Els resultats

Dos anys després, Casa Rodríguez és capaç de rebre més de 4500 comandes automàticament. Gràcies a la tecnologia de Bavel i a l’eliminació d’errors i discrepàncies en el departament administratiu, molts dels seus treballadors han pogut reorientar la seva feina diària a tasques de major valor afegit i nous canals de distribució. En l’àmbit operacional, l’enviament de mercaderies és també més àgil. A més, la relació amb els clients s’ha formalitzat i ha millorat gràcies a l’ús de la tecnologia.

Bavell s’ha convertit en un dels partners tecnològics de Casa Rodríguez. L’empresa s’està plantejant digitalitzar altres processos, com els pagaments i el portal eCommerce amb Bavel. “Un dels objectius de l’empresa és automatitzar tots els processos que puguem per eliminar errors”, explica en Luis Carmona, Gerent d’IT a Casa Rodríguez.

La relació amb els clients s’ha formalitzat i ha millorat gràcies a l’ús de la tecnologia.

Connexió amb els
3 principals clients

Despatx de
mercaderies
més àgil

Nous projectes de
digitalització

Augment de la
productivitat
en el departament
administratiu
+270k facturas recibidas anualmente
+4500 ordres de
compra rebudes
automàticament

Descarrega't el cas d'èxit aquí

Veure altres casos d'èxit