99 hotels

19 habitacions

+47.000 habitaciones

TOP 10
Cadenes
hoteleres
espanyoles

El punt de partida

El 2008, RIU decideix centralitzar la gestió administrativa de tots els seus establiments, que fins llavors feia cada hotel independentment. És en aquest precís moment quan s’adonen que els processos de facturació presenten algunes ineficiències. Per cobrar, en un entorn de factura en paper, l’equip de RIU ha de realitzar una sèrie de tasques manuals (imprimir la factura, ensobrar, segellar i enviar per correu postal) que en cas de discrepàncies o errors poden representar que el cicle torni a començar. Aquesta situació s’agreuja quan un sol error o discrepància paralitza una factura que recull diversos serveis. A més del temps i dels recursos que aquest procés requereix, els pagaments es demoren. I això es repeteix per més de 30.000 factures l’any.

Davant d’aquesta situació, l’equip central de RIU aposta per l’automatització de processos i decideix digitalitzar l’emissió de factures a través d’una solució global, ja que la presència de la cadena hotelera és ja internacional.

Un sol error o discrepància paralitza una factura que recull diversos serveis.

No ens imaginem com seria avui en dia la feina d’enviar més de 3.500 factures diàries sense Bavel.

JUAN PIÑA,
Director d’Organització a RIU

La solució

RIU aposta per Bavel Billing emissió en tots els seus hotels i mercats on té operacions (Espanya, Portugal, Cap Verd, Marroc, Mèxic, Costa Rica i República Dominicana). Per a la implementació, això significa la connexió de Bavel amb el PMS de RIU i el desplegament de la plataforma de facturació electrònica a Espanya, i també a Mèxic i Costa Rica per complir amb la legislació vigent d’aquests països en concret.

Gràcies a la implementació de Bavel, RIU és capaç d’emetre automàticament les factures a tots els seus clients B2B, tenint absoluta traçabilitat de l’estat de cada una d’elles en tot moment i entregant-les al seu destinatari en menys de 24 hores. A més, Bavel genera una factura per cada servei, solucionant així els retards causats per les discrepàncies en les factures amb múltiples serveis.

Bavel s’ha convertit en el partner tecnològic de RIU i acompanya a la cadena hotelera en la seva expansió internacional adaptant-se a la legislació de cada territori. L’adaptació de Bavel ha permès que RIU operi de forma òptima a 19 països, amb especial menció a l’entrada a països com Mèxic o Costa Rica, on la legislació de factura electrònica és més exigent i segueix un model clearance.

Els resultats

El 2019, RIU emet més d’1,4 milions de factures electròniques a l’any a més del 85% dels seus clients B2B. Des del 2008, la cadena hotelera ha crescut en +15.000 habitacions i un 4158% en volum de factures sense haver hagut d’ampliar l’equip que les gestiona. També ha registrat una millora en el temps de cobrament: el pagament es fa efectiu 10 dies abans de mitjana. “No ens imaginem com seria avui en dia la feina d’enviar més de 3.500 factures diàries sense Bavel”, confessa en Juan Piña, Director d’Organitzacions a RIU. Actualment, tots els hotels de RIU implanten Bavel des del primer dia per optimitzar i automatitzar l’emissió de factures als seus clients B2B.

RIU emet més de 1,4 milions de factures electròniques a l’any a més del 85% dels seus clients B2B.

RIU també digitalitza i automatitza la seva cadena de d’aprovisionament a través de Bavel. Llegeix el cas d’èxit aquí.

Tots els hotels
integrats
a Bavel

+1,4M factures
electròniques
a l’any
+15k habitacions,
sense ampliar l’equip
administratiu
Compliance
a 19 països
Connexió amb
més
del 85% de
clients B2B
Reducció
del període mitjà de
pagament: 10 dies

Descarrega't el cas d'èxit aquí

Veure altres casos d'èxit