• Categories
 • Tiempo de lectura: 4 minutos

  Tot el que necessites saber per a convertir-te en contribuent electrònic de la DGII a República Dominicana

  Al gener del 2020, el govern de la República Dominicana va aprovar la norma 01-2020 que regula l’ús de la factura electrònica. A la pràctica, aquesta llei estableix les regles per a què les empreses dominicanes es comuniquin electrònicament amb la Direcció General d’Impostos Interns (DGII). És a dir, estableix un marc legal perquè les companyies puguin convertir-se en contribuents electrònics.

  Actualment, ja hi ha més de 24 contribuents electrònics a República Dominicana i la DGII ha rebut més de 44 milions de e-CF. També hi ha proveïdors que faciliten la connexió entre empresa – DGII. De fet, Voxel Carib va ser el primer proveïdor certificat per la DGII per a emetre e-CF.

  Amb tota l’experiència adquirida, hem elaborat una guia perquè totes les companyies dominicanes que vulguin començar a emetre e-CF puguin iniciar el procés sense cap dubte.

  Informació general

  Com es defineix la facturació electrònica a República Dominicana?

  La facturació electrònica és una modalitat de facturació que permet l’intercanvi de factures electròniques en un format estàndard, oferint més seguretat i integritat de la informació.

  Què és un e-CF?

  Un e-CF és un comprovant fiscal electrònic. Segons la DGII un e-CF “és el document electrònic signat digitalment que acredita la transferència de béns, lliurament en ús o la prestació de serveis, havent de complir sempre amb els requisits establerts en la normativa disposada per a aquests fins a República Dominicana”. L’e-CF substitueix al NCF quan una empresa es converteix en contribuent electrònic.

  Què significa convertir-se en contribuent electrònic o emissor electrònic?

  L’emissor electrònic és el contribuent autoritzat per la DGII per a emetre e-CF. El contribuent electrònic li comunica a la DGII els e-CF en temps real. I una vegada la DGII els ha aprovat, l’e-CF o representació impresa es lliura al receptor.

  Hi ha alguna empresa obligada a emetre e-CF?

  En aquest moment l’emissió de comprovants fiscals és voluntària. No obstant això, tot apunta al fet que en algun moment dels pròxims anys serà obligatori, seguint el model de molts països llatinoamericans.

  Sobre el procés

  Quins requisits ha de complir una empresa per a ser emissor electrònic?

  Les empreses han de complir els requisits establerts per la DGII:

  • Estar inscrit en el Registre Nacional de Contribuents (RNC).
  • Estar registrat com a contribuent amb obligacions tributàries a càrrec.
  • Estar al dia en el compliment de les obligacions tributàries i deures formals.
  • Comptar amb un certificat digital per a processos tributaris.
  •  Complir amb les exigències tècniques que Impostos Interns disposi.
  • Completar el Formulari de Sol·licitud d’Autorització (FI-GDF-016).
  • Aprovar de manera satisfactòria el procés de certificació per iniciar l’emissió d’e-CF.
  • Estar en compliment amb les disposicions de la Norma General núm. 06-2018 sobre Comprovants Fiscals.

  Quins són els passos que s’han de seguir per a ser contribuent electrònic?

  1. Sol·licitud: l’empresa sol·licitant ha d’emplenar el formulari de sol·licitud (FI-GDF-016). A través d’aquest formulari es comprovarà que la companyia compleix tots els requisits establerts.
  2. Set de proves: és l’etapa a través de la qual es comprova que el software de l’empresa és capaç d’implementar la facturació electrònica.
  3. Certificació: després de completar el set de proves l’empresa sol·licitant rep l’acreditació com a contribuent electrònic.

  En aquest sentit, i amb l’objectiu d’ajudar les empreses a fer aquest salt tecnològic, la DGII també certifica a proveïdors de software. I Voxel Carib és un d’ells.

  Quins comprovants es poden emetre electrònicament?

  Els tipus de e-CF que es poden enviar de manera electrònica són els següents:

  • 31 – Factures comercials.
  • 32 – Factures de consum >250,000.
  • 33 – Notes de dèbit.
  • 34 – Notes de crèdit.
  • 41 – Proveïdor informal.
  • 43 – Despeses menors.
  • 44 – Règims especials.
  • 45 – Governamentals.
  • 46 – Exportacions.
  • 47- Pagaments a l’exterior.

  Es pot triar amb quins comprovants començar?

  Sí. Durant aquesta etapa d’adhesió voluntària es permet començar amb un grup de clients o amb els tipus de documents de la seva elecció i posteriorment ampliar-los gradualment.

  Sobre els informes

  Com són els informes 607 i 608 en l’escenari electrònic?

  Si una empresa se certifica com a contribuent electrònic de la DGII ja no haurà de fer els informes 607 i 608.

  Com és l’informe 606 en l’escenari electrònic?

  Els contribuents electrònics no han de reportar les factures electròniques rebudes en el 606. Les empreses que encara no es comuniquen amb la DGII electrònicament han de continuar reportant totes les seves factures rebudes, tant les electròniques com en paper.

  Si no soc emissor electrònic, però rebo factures electròniques haig de posar-les en el 606?

  Sí. Les empreses que encara no són contribuents electrònics han de continuar elaborant els seus informes 606 i 607 complets.

  Més informació d’interès

  Quins beneficis tindrà la meva companyia si es converteix en contribuent electrònic?

  Els principals beneficis de convertir-se en contribuent electrònic i començar a treballar amb la factura electrònica són:

  • Reporteria: eliminació de l’elaboració dels informes 607 i 608. A més, les factures que arribin electrònicament no s’hauran d’incloure a l’informe 606.
  • Estalvi: en els costos relacionats amb la missatgeria, l’emmagatzematge, el material… No cal continuar imprimint les factures si ja són electròniques.
  • Disminució d’errors i, en conseqüència, disminució de factures rectificatives.
  • Reducció del temps d’enviament de les factures. El procés és immediat.
  • Major eficiència de l’equip administratiu.
  • Back Up: arxiu digital durant 10 anys de tots els documents electrònics.
  • Comunicació en línia amb la DGII. Tenir tots els documents amb l’acceptació de la DGII dissipa que a futur apareguin multes.
  • Digitalització. Oportunitats per a digitalitzar i optimitzar els seus processos interns.
  • Score tributari a l’oficina virtual: convertir-se en contribuent electrònic millora l’score tributari.

  Què passa si els meus clients no poden processar una factura electrònica?

  Si els seus clients encara no processen factures electròniques, els podràs enviar la factura impresa, anomenada representació impresa, de l’e-CF emès.

  Puc substituir les meves impressores fiscals per facturació electrònica?

  Sí. En enviar-se el 100% de les factures de manera electrònica ja no necessita usar les impressores fiscals.

  Voxel Carib: proveïdor de facturació electrònica líder a República Dominicana

  Voxel Carib porta més de 8 anys impulsant l’ús de la factura electrònica al país. I treballant per a ajudar a les empreses en la transformació digital de tots els seus processos de back-office. Més de 300 empreses líders al país estan connectades a la xarxa baVel de Voxel Carib intercanviant més de 14 milions de transaccions.

  En aquesta línia, Voxel Carib és un proveïdor certificat per la DGII per a emetre comprovants fiscals i ha ajudat a més de 10 empreses a convertir-se en contribuent electrònic de la DGII.

  Contacta amb Voxel Carib si vols convertir-te en contribuent electrònic de la DGII i iniciar la transformació digital de la teva empresa.